Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 918/11 #1Usnesení ÚS ze dne 07.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.918.11.1
Datum podání29.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 918/11 ze dne 7. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti navrhovatelky A. K., bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 6. října 2009, č. j. 29 Co 429/2009-42, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 23. března 2011, předaným k poštovní přepravě dne 28. března 2011 a doručeným Ústavnímu soudu dne 29. března 2011, navrhovatelka brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně tak, že bylo vyhověno žalobě žalobce (Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na zaplacení částky 25.000 Kč s příslušenstvím. Navrhovatelka považuje rozhodnutí odvolacího soudu za nesprávné a nespravedlivé.

2. Před tím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem požadované náležitosti, a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, musí být ústavní stížnost podána ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

4. Podání stěžovatelky směřuje proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 6. října 2009, č. j. 29 Co 429/2009-42. Ústavní soud dotazem u Okresního soudu v Liberci zjistil, že napadený rozsudek byl navrhovatelce doručen dne 24. listopadu 2009 (viz Okresním soudem v Liberci zaslaná oskenovaná doručenka). Dovolání v dané věci přitom nebylo přípustné, neboť žalovaná částka byla nižší než 50.000 Kč (srov. § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

5. Vzhledem k tomu, že navrhovatelce byl rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci doručen dne 24. listopadu 2009, lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula nejpozději v pondělí 25. ledna 2010. Ústavní soud proto ani nevyzýval navrhovatelku k odstranění vad podání spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení.

6. Vzhledem k výše uvedenému, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením předložený návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako opožděně podaný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 7. dubna 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru