Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 90/17 #1Usnesení ÚS ze dne 21.04.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.90.17.1
Datum podání10.01.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 90/17 ze dne 21. 4. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti Miroslavy Hájkové, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2016 č. j. 3 As 12/2016-81, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podání stěžovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 10. 1. 2017. Ústavní soud zjistil, že nesplňuje formální náležitosti návrhu podle § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nebylo vypracováno advokátem ve smyslu § 30 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto dopisem ze dne 8. 2. 2017 vyzval stěžovatelku k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

2. Výzva byla stěžovatelce doručena do vlastních rukou dne 25. 2. 2017. Dne 14. 3. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání ze dne 10. 3. 2017, v němž stěžovatelka žádá Ústavní soud, aby jí prodloužil lhůtu pro odstranění vad návrhu, protože požádala Českou advokátní komoru o určení advokáta. Požádala proto o prodloužení lhůty k odstranění vad podání do 15. 4. 2017.

3. Ústavní soud přihlédl k této žádosti stěžovatelky, nicméně ani v této požadované lhůtě nedošlo k odstranění vad podání. Ze své elektronické evidence pak Ústavní soud navíc zjistil, že stěžovatelka již byla v minulosti opakovaně vyzývána k odstranění vad návrhu a poučena o nezbytnosti právního zastoupení před Ústavním soudem, včetně možnosti návrh odmítnout bez věcného projednání, pokud vady podání nebudou odstraněny (viz věci ústavních stížností vedené pod sp. zn. III. ÚS 2522/11, sp. zn. III. ÚS 2638/10, sp. zn. IV. ÚS 556/09 a sp. zn. I. ÚS 470/08).

4. Protože stěžovatelka do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2017

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru