Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 9/96Usnesení ÚS ze dne 12.06.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:2.US.9.96
Datum podání09.01.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 9/96 ze dne 12. 6. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 9/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele F.J., o podání ze dne 8.1.1996, došlém ústavnímu soudu dne 9. 1. 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud s návrhem, směřujícím proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 1995, č.j. 2 T 63/93-163. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 7. 1995 .

Z obsahu návrhu vyplývá, že se navrhovatel domáhá obnovy řízení. V dopise v podstatě obviňuje vyšetřovatele a dále namítá nevěrohodnost svědků.

O návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem, rozhoduje dle § 281 odst. 2 trestního řádu soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, t.j. v daném případě Krajský soud v Ostravě. K projednání takového návrhu není Ústavní soud příslušný.

Dle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Jak je výše uvedeno, napadené

II. ÚS 9/96

rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 7. 1995, návrh k Ústavnímu soudu podal navrhovatel k poštovní přepravě dne 8. 1. 1996. Návrh je podán po lhůtě, stanovené pro jeho podání zákonem.

Dle § 43 odst. 1 písm. b) z. č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem a dle § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona návrh odmítne, jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Podmínky obou těchto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR

V Brně dne 12. 6. 1996

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru