Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 864/21 #2Usnesení ÚS ze dne 03.05.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuprocesní - opravné usnesení
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:2.US.864.21.2
Datum podání01.04.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 864/21 ze dne 3. 5. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky České Radiokomunikace, a. s., se sídlem Skokanská 2117/1, Praha 6, právně zastoupené Mgr. Ing. Markétou Císařovou, advokátkou se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 7 Cmo 297/2020-1213 ze dne 14. 1. 2021, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného usnesení, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2021 sp. zn. II. ÚS 864/21 se opravuje tak, že z jeho odůvodnění se vypouští celé body 9 až 14.

Odůvodnění:

Usnesením Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2021 sp. zn. II. ÚS 864/21 byla postupem podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), odmítnuta ústavní stížnost stěžovatelky. Do odůvodnění usnesení se však nedopatřením dostaly body 9 až 14, které se věci stěžovatelky netýkají.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu, opraví předseda senátu v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Vzhledem k tomu, že při zpracování odmítavého usnesení ve věci stěžovatelky došlo v jeho odůvodnění k uvedeným formulačním chybám, rozhodl Ústavní soud tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2021

Ludvík David, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru