Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 790/10 #1Usnesení ÚS ze dne 20.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 2
MINISTERSTVO / MINISTR - spravedlnosti - Česká republika
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuprocesní - přerušení řízení - jiné
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.790.10.1
Datum podání18.03.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 790/10 ze dne 20. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti E. W., zastoupeného Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem, se sídlem Opatovická 4, 110 00 Praha 1, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2010 č. j. 13 Co 389/2008-69 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. 4. 2008 č. j. 22 C 291/2007-21, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2, jako účastníků řízení, a České republiky - Ministerstva spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Řízení se přerušuje.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 17. 3. 2010, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s odůvodněním, že jimi byla porušena jeho základní práva podle čl. 36 odst. 1 a 3 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Stěžovatel byl stíhán pro pokus trestného činu pojistného podvodu podle ustanovení § 8 odst. 2 k § 250a odst. 1, 3 trestního zákona. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 44 T 208/2005 ze dne 25. 7. 2006 byl obžaloby podle § 226 písm. b) trestního řádu zproštěn. V důsledku toho požadoval po vedlejší účastnici řízení náhradu škody spočívající v úhradě nákladů obhajoby. Ta jeho nárok odmítla s tím, že nepodal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Ústavní stížností napadenými rozsudky byla jeho žaloba zamítnuta.

3. Stěžovatel v ústavní stížnosti rozebírá procesní situaci v předešlém trestním řízení a brojí proti právním závěrům obecných soudů. Nesouhlasí se závěrem, že podáním stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání by mohl vlastním přičiněním odvrátit vydání nepříznivého rozhodnutí, tedy předmětného usnesení o zahájení trestního stíhání. Podle jeho názoru rozhodujícím měřítkem opodstatněnosti (zákonnosti) zahájení (vedení) trestního stíhání je pozdější výsledek trestního řízení.

4. V posuzovaném případě je tak evidentně v souvislosti s tvrzeným porušením čl. 36 odst. 3 Listiny napadán především právní názor obsažený v rozsudku velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu č. j. 31 Cdo 3489/2007-62 ze dne 26. srpna 2009. Tento rozsudek formálně sice napaden nebyl, a ani být napaden v posuzovaném řízení nemohl, ale fakticky byly právní názory v něm obsažené nosnými důvody pro rozhodnutí odvolacího soudu v posuzovaném případě. Výše uvedený rozsudek však byl napaden ústavní stížností jiného navrhovatele a řízení o ní je vedeno Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 35/09.

5. Ostatně význam dané problematiky, s ohledem na vývoj rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu (jak bylo výše stručně naznačeno), ais ohledem na vlastní dosavadní rozhodovací činnost Ústavního soudu, by byly dostatečným důvodem pro atrahování věci plénem Ústavního soudu v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. h) rozhodnutí pléna Ústavního soudu o atrahování působnosti senátů plénem č. j. Org. 23/09 ze dne 9. června 2009, i kdyby snad nebyla podána ústavní stížnost proti rozsudku velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu.

6. S ohledem na to, že rozhodnutí ve věci vedené Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 35/09 může mít význam pro rozhodnutí o posuzované ústavní stížnosti, bylo řízení přerušeno do skončení řízení vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 35/09, a to podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. 5. 2010

Dagmar Lastovecká

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru