Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 79/96Usnesení ÚS ze dne 18.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.79.96
Datum podání14.03.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 79/96 ze dne 18. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 79/96

ČESKÁ REPUBLIKA

Usnesení

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti navrhovatele D.L., na postup Okresního soudu Praha - východ ohledně podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 14. 3. 1996 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 13. 3. 1996, jehož obsahem byla stížnost na postup Okresního soudu pro Prahu - východ stran podmíněného propuštění navrhovatele z výkonu trestu odnětí svobody.

Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v pozdějším znění, požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) citovaného zákona. Za tím účelem mu byla určena patnáctidenní lhůta, jejíž běh měl započít ode dne doručení tohoto vyrozumění.Vzhledem k následnému podmíněnému propuštění navrhovatele, dne 21. 3. 1996, a změně adresy jeho bydliště, se podařilo ústavnímu soudu doručit právně účinným způsobem předmětné vyrozumění až počátkem měsíce ledna r. 1997.

Stalo se tak dne 10. 1. 1997. Konec určené lhůty připadl na den 27. 1. 1997, tj. na nejbližší pracovní den následující po dni pracovního klidu, na který připadl jinak konec uvedené lhůty.

Jelikož Ústavnímu soudu do uvedeného dne nedošel návrh na zahájení řízení, který by odpovídal zákonným požadavkům, jak o nich byl navrhovatel vyrozuměn, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnout.

Poučení: o opravných prostředcích: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. února 1997JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj

-3-

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru