Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 78/97Usnesení ÚS ze dne 05.11.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkvlastnické právo/ochrana
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.78.97
Datum podání05.03.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

403/1990 Sb., § 10 odst.4


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 78/97 ze dne 5. 11. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 78/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti navrhovatelů A.S., M.S., A.P., Ing. V.S., L.P., zastoupených JUDr. Z.K., Csc., za účasti vedlejšího účastníka TJ B., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7.10. 1996, č.j. 19 Co 388/96-152, ve spojení s rozsudkem Obvodního sodu pro Prahu 10 ze dne 3.4. 1996, sp.zn. 14 C 363/91, t akt o :

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm. c) zák.č. 182/1993 Sb. návrh odmítl, neboť se jedná o návrh zjevně neopodstatněný.

Stěžovatelé podali k Ústavnímu soudu stížnost, kterou tento soud obdržel dne 5.3. 1997 a svým návrhem se domáhají zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7.10. 1996, č.j. 19 Co 388/96-152, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 3.4. 1996, sp. zn. 14 C 363/91, který nabyl právní moci dne 9.1. 1997. Navrhovatelé tvrdí, že oběma shora citovanými rozsudky obecných soudů bylo porušeno jejich právo vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 odst.1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina ), jakož i právo na soudní ochranu, ve smyslu čl. 36 odst.1 Listiny, čl. 82 a čl. 95 zákona ( o němž stěžovatelé neuvádí bližší označení).

1

II.ÚS 78/97

Předmětem sporu vedeného před obecnými soudy je podle stěžovatelů posouzení otázky zda škvárové hřiště vybudované na pozemku, který se stal předmětem restitučního řízení, je či není stavbou ve smyslu ustanovení § 10 odst.4 zák.č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Z předložených rozsudků soudce zpravodaj zjistil, že obecné soudy se v průběhu dokazování touto problematikou velmi podrobně zabývaly a ve smyslu platných judikátů se věnovaly zejména posouzení otázky zastavěnosti pozemku stavbou z hlediska občanskoprávního, v návaznosti na zkoumání stavebnětechnického provedení díla dle vypracovaných znaleckých posudků soudních znalců z oboru stavebnictví.

Nelze než konstatovat, že právní závěry obou obecných soudů, ohledně posouzení otázky stavby na předmětném pozemku, považuje soudce zpravodaj za natolik úplné a vyčerpávající, že neshledává účelné jejich další doplňování.

Pokud se týká tvrzeného porušení č1.11 odst.1 Listiny, odkazuje soudce zpravodaj v tomto směru na ustálenou judikaturu Ústavního soudu, která konstatuje, že dovolávat se porušení citovaného článku Listiny může pouze ten, komu svědčí vlastnické právo již existující a nikoli jen tvrzený nárok na ně.

Rozhodující soudy v průběhu občanskoprávního řízení poskytly stěžovatelům plnou soudní ochranu, když se úplně vypořádaly s argumentací stěžovatelů namítanou v průběhu řízení.

V čem spatřují navrhovatelé porušení čl. 82 a čl. 95 stěžovatelé neuvedli a z návrhu nelze zjistit, který zákon, jehož porušení článku se stěžovatelé dovolávají, měli na mysli.

2

II.ÚS 78/97

Soudce zpravodaj proto podanou ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 5.11. 1997

3

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru