Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 771/02Usnesení ÚS ze dne 25.02.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkvazba/důvody
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.771.02
Datum podání17.12.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 67, § 134 odst.2

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 8


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 771/02 ze dne 25. 2. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele B. B., zastoupeného advokátem Mgr. L. P., o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2002, čj. 44 To 467/2002-19, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem podaným Ústavnímu soudu osobně dne 17. 12. 2002 domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze uvedeného v záhlaví. Tvrdí, že soud svým rozhodnutím porušil jeho ústavně zaručené základní právo na osobní svobodu dle článku 8 odst. 1, 2 a 5 Listiny základních práv a svobod.

Z obsahu vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 3, sp. zn. Nt 678/2002, Ústavní soud zjistil, že usnesením ze dne 20. 7. 2002, čj. Nt 678/2002-10, vzal Obvodní soud pro Prahu 3 navrhovatele do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) a c) trestního řádu. Navrhovatel podal proti usnesení stížnost. Městský soud v Praze zamítl stížnost jako nedůvodnou svým usnesením ze dne 29. 8. 2002, čj. 44 To 467/2002-19.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě0 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Posledním prostředkem na ochranu práva navrhovatele byla jeho stížnost proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 20. 7. 2002. Městský soud v Praze o ní rozhodl napadeným usnesením, jež bylo navrhovateli doručeno dne 18. 10. 2002. Pokud navrhovatel podal nyní projednávaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti dne 17. 12. 2002, učinil tak po uplynutí zákonem stanovené 60denní lhůty. První den běhu této lhůty je totiž dle ustanovení § 72 odst. 2 věty druhé zákona o Ústavním soudu totožný se dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku stěžovateli, a nikoli až se dnem následujícím po dni doručení takového rozhodnutí, jak tomu běžně bývá u procesních lhůt dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, užívaného subsidiárně i v řízení před Ústavním soudem.

Na základě výše uvedeného Ústavnímusoudu nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu návrh, jenž byl podán po lhůtě stanovené tímto zákonem, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 25. února 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru