Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 768/17 #1Usnesení ÚS ze dne 03.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.768.17.1
Datum podání13.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 768/17 ze dne 3. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatelů Bc. Ladislava Regnarda a Terezie Regnardové, proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 34 C 50/2009 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Co 228/2016-228, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. března 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené současně jako "dovolání" i "ústavní stížnost", kterým stěžovatelé brojí proti v záhlaví označeným usnesením obecných soudů. Toto blanketní podání však neobsahovalo vůbec žádnou argumentaci a ani přílohy, z nichž by byl seznatelný (alespoň) obsah napadených rozhodnutí.

Předmětné podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatelé v tomto řízení domáhají, a pro řízení před Ústavním soudem nebyli zastoupeni advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění těchto nedostatků podání byli navrhovatelé vyzváni přípisem, jim doručeným dne 16. března 2017, v němž byli též upozorněni, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jim rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, jakými nedostatky oproti tomu trpí a jak je možno požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem s výslovným poučením, že zákon neumožňuje Ústavnímu soudu navrhovateli advokáta ustanovit.

Dne 4. dubna 2017 obdržel Ústavní soud žádost stěžovatelů o prodloužení lhůty k "právnímu doplnění" návrhu.

Ústavní soud této žádosti dne 6. dubna 2017 vyhověl a prodloužil stěžovatelům lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti nejpozději do 27. dubna 2017 s výslovným upozorněním, že se jedná o prodloužení s konečnou platností a s poučením, že nebudou-li vytčené vady odstraněny ani v této lhůtě, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatelé vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranili, když ani na prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti nijak nereagovali.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2017

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru