Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 756/08 #1Usnesení ÚS ze dne 23.07.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.756.08.1
Datum podání25.03.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 756/08 ze dne 23. 7. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele B. O., zastoupeného Mgr. Alicjí Adamusovou Rzymanovou, advokátkou se sídlem AK v Karviné - Mizerově, Kirovova 2902/13, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. září 2007 č. j. 6 Ads 97/2006-54 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. dubna 2006 č. j. 18 Cad 134/2005-25, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 20. března 2008, podaným k poštovní přepravě dne 21. března 2008 a doplněným dne 23. května 2008, napadl stěžovatel shora uvedená rozhodnutí vydaná v řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7. října 2005 č. 550 419 0978. Stěžovatel se domnívá, že napadenými rozhodnutími došlo k zásahu do jeho základních práv zakotvených čl. 96 Ústavy České republiky, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 26 odst. 3, čl. 30 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů navrhuje jejich zrušení.

Ústavní soud přezkoumal ústavní stížnost a dospěl k závěru, že návrh byl podán po lhůtě k tomu zákonem určené.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání [§72 odst. 1 písm. a) a odst. 3, § 43 odst. 1 písm. b) zák. o Ústavním soudu].

Posledním prostředkem, který zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje, je v daném případě rozhodnutí o podané kasační stížnosti, ústavní stížností napadené. Toto rozhodnutí bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 9. listopadu 2007. Ústavní stížnost byla podána až dne 21. března 2008, tedy zjevně po lhůtě k tomu určené.

Z výše uvedených důvodů nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný po lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. července 2008

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru