Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 749/06 #1Usnesení ÚS ze dne 16.12.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 4
SOUD - MS Praha
SOUD - NS
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.749.06.1
Datum podání16.11.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 749/06 ze dne 16. 12. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti M. Z., zastoupeného JUDr. Vladimírem Lamaczem, advokátem se sídlem Týnská 21, Praha 1, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 4. 2005 sp. zn. 37 T 57/2004, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2005 sp. zn. 6 To 328/2005 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2006 sp. zn. 6 Tdo 662/2006, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů pro tvrzené porušení jeho ústavně zaručeného práva dle čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

Z Centrální evidence obyvatel Ústavní soud zjistil, že stěžovatel dne 13. 3. 2009 zemřel.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, pokud citovaný zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.

Podle § 107 odst. 1, věta prvá občanského soudního řádu, jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Podle § 107 odst. 5, věta prvá občanského soudního řádu, neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Fyzická osoba ztratí způsobilost být účastníkem řízení svou smrtí (§ 7 odst. 2 občanského zákoníku).

Protože stěžovatel poté, co bylo řízení před Ústavním soudem zahájeno, zemřel a tím ztratil způsobilost být účastníkem řízení, Ústavní soud se zabýval otázkou, zda může v řízení o ústavní stížnosti pokračovat s právním nástupcem stěžovatele, či zda má s ohledem na povahu věci řízení zastavit. Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení brání obecně v pokračování řízení zejména tam, kde práva a povinnosti, o které v řízení jde, jsou vázány na osobu účastníka řízení a nepřecházejí na právního nástupce, dále tam, kde je určitá skutková podstata podle právního předpisu podmíněna existencí určitého účastníka, a tam, kde smrtí účastníka dochází podle hmotného práva k zániku právního vztahu nebo kde účastník řízení nemá žádného právního nástupce.

V předmětném řízení o ústavní stížnosti stěžovatel tvrdil, že v trestním řízení porušily obecné soudy jeho ústavně zaručená práva na soudní ochranu a spravedlivý proces, jakož i právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. Z povahy těchto práv plyne, že se jedná o práva a svobody, jež jsou podle ústavního práva vázány na osobu stěžovatele, a tudíž nepřecházejí na jeho právní nástupce.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než, řízení o ústavní stížnosti podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu s odkazem na ustanovení § 107 odst. 5 občanského soudního řádu, zastavit, neboť povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 16. prosince 2010

Dagmar Lastovecká

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru