Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 742/02Usnesení ÚS ze dne 10.02.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkpoplatek/soudní
Doručování
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.742.02
Datum podání02.12.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

549/1991 Sb., § 9 odst.7

99/1963 Sb., § 46


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 742/02 ze dne 10. 2. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) B. M., 2) F. M., 3) Z. S. a 4) B. S., všichni právně zastoupeni JUDr. J. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2002, č. j. 35 Ca 23/2001-10, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností Ústavnímu soudu doručenou dne 2. 12. 2002, se stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2002, č. j. 35 Ca 23/2001-10, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 90 Ústavy.

Napadeným usnesením ze dne 1. 10. 2002, č. j. 35 Ca 23/2001-10, Krajský soud v Brně zastavil řízení o opravném prostředku, který stěžovatelé podali proti rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Zlíně ze dne 18. 1. 2001, sp. zn. 110-V12-6365/2000.

Z vyjádření Krajského soudu v Brně Ústavnímu soudu doručeného dne 28. 1. 2003, jakož i ze spisu, vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 35 Ca 23/2001, Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadené rozhodnutí bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2002, č. j. 35 Ca 23/2001-17, zrušeno. Posledně uvedené usnesení nabylo právní moci dne 6. 12. 2002.

Dále Krajský soud v Brně ve svém vyjádření uvedl, že po zrušení napadeného usnesení o zastavení řízení rozhodoval ve věci samé (tj. o opravném prostředku navrhovatelů - stěžovatelů proti rozhodnutí Katastrálního úřadu ve Zlíně ze dne 18. 1. 2001, sp. zn. 110-V12-6365/2000) a napadené rozhodnutí katastrálního úřadu usnesením ze dne 23. 12. 2002, č. j. 35 Ca 23/2001-23, zrušil a věc vrátil katastrálnímu úřadu k dalšímu řízení. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 17. 1. 2003.

Ze shora popsané situace je zřejmé, že ústavní stížností napadené rozhodnutí krajského soudu již právně neexistuje a jako takové tudíž nemůže být předmětem ústavního přezkumu Ústavním soudem. Ústavní stížnost směřující proti neexistujícímu rozhodnutí proto posoudil Ústavní soud jako nepřípustnou.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný.

Při shrnutí výše uvedených skutečností soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť podaný návrh je nepřípustný.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 10. února 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru