Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 723/08 #1Usnesení ÚS ze dne 01.04.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.723.08.1
Datum podání19.03.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 723/08 ze dne 1. 4. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti A. K., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ve věci sp. zn. 54 T 13/2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Právně nezastoupený stěžovatel se projednávanou ústavní stížností domáhal zrušení rubrikovaného rozsudku, kterým měl krajský soud porušit jeho právo na spravedlivý proces.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Ústavní soud se proto v dané věci nejprve zaměřil na posouzení otázky, zda byl návrh stěžovatele podán v zákonem stanovené lhůtě.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení. Lhůtu k podání návrhu nemůže Ústavní soud prodloužit ani prominout, neboť se jedná o lhůtu kogentní. Ústavní soud přitom vyšel ze skutečnosti, že rozhodnutí Nejvyššího soudu, od jehož doručení se zákonná lhůta pro podání ústavní stížnosti počítá, vydal dovolací soud dne 30. listopadu 2005, a proto v době stěžovatelova podání již zjevně zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti marně uplynula.

Jelikož z obsahu stěžovatelova podání bylo zřejmé, že ústavní stížnost byla podána zjevně po lhůtě stanovené zákonem, nevyzýval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad spočívajících v prvé řadě v absenci právního zastoupení advokátem dle § 30 zákona o Ústavním soudu.

Protože nebyly splněny formální předpoklady k projednání ústavní stížnosti, nemohl se Ústavní soud zabývat jejím obsahem. S ohledem na shora uvedené proto Ústavnímu soudu nezbylo než ve smyslu § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2008

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru