Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 678/02Usnesení ÚS ze dne 30.12.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkTrest
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.678.02
Datum podání25.10.2002
Napadený akt

zákon

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 23, § 18, § 67 odst.2, § 68 odst.2

141/1961 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 678/02 ze dne 30. 12. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. V., o návrhu ze dne 23. 10. 2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 25. 10. 2002, uvádí, že byl v roce 1993 rozsudkem, sp. zn. 6 T 30/93, blíže nespecifikovaného soudu, který údajně nabyl právní moci v roce 1997, uznán vinným pro trestný čin podvodu a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců. Uvádí dále, že se od roku 1994 zdržoval převážně v zahraničí a až v červnu roku 2002 byl zadržen Policií ČR a dodán k výkonu trestu odnětí svobody. Domnívá se, že výkon trestu odnětí svobody byl již v té době promlčen, což, jak uvádí, uplatnil v řízení před obecnými soudy. V souvislosti se svým případem navrhovatel podává Ústavnímu soudu návrhy na zrušení a doplnění řady ustanovení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad jeho podání ve lhůtě 30 dnů s upozorněním, že jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 11. 11. 2002.

Ústavní soud konstatuje, že dne 11. 12. 2002 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru