Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 669/2000Usnesení ÚS ze dne 06.06.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkvlastnické právo/omezení
Věcná břemena
Vyvlastnění
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.669.2000
Datum podání15.11.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 11, čl. 4

50/1976 Sb., § 110 odst.3


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 669/2000 ze dne 6. 6. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů F. K., a J. K., o návrhu ze dne 14. 11. 2000, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15.11. 2000 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost navrhovatelů sepsaná jejich právním zástupcem v plné moci advokátem JUDr. J. C. Ústavní stížnost směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 9. 2000, čj. 30 Ca 154/2000-25, a proti rozhodnutí Magistrátu města Brna odboru územního a stavebního řízení ze dne 19. 1. 2000, čj. OÚSŘ U99/57058/Do.

Vzhledem k tomu, že výše uvedenému právnímu zástupci v plné moci byl podle sdělení České advokátní komory od 15. 11. 2001 pozastaven výkon advokacie z důvodu uvedeného v ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud přípisem doručeným oproti podpisu dne 26. 4. 2002 navrhovateli F. K. a dne 29. 4. 2002 navrhovateli J. K., aby ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu odstranili vadu týkající se absence jejich právního zastoupení, neboť s odkazem na ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, musí být účastníci řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem na základě speciální plné moci. Navrhovatelé byli dále touto výzvou vyrozuměni, že neodstraní-li vytčené vady ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jejich návrh ze dne 14. 11. 2000 odmítne podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 14. 5. 2002 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatelé odstranili.

Za této situace, kdy navrhovatelé i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranili, nezbylo Ústavnímusoudu, než jejich návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. června 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru