Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 66/97Usnesení ÚS ze dne 14.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.66.97
Datum podání24.02.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 66/97 ze dne 14. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 66/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 14.4.1997 ve věci ústavní stížnosti A.V., takto:

Ústavnísoudnávrh od m ít á.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.a) zák.č.182/1993 Sb. návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě jemu k tomu určené. Stěžovatel podal k Ústavnímu soudu dne 24.2.1997 podání, kterým žádal o prošetření výsledků dosavadního trestního řízení vedeného proti jeho osobě, mimo jiné za trestný čin ublížení na zdraví.

Stěžovatel se domnívá, že byl jak rozhodujícím soudem první instance, tak i soudem odvolacím zkrácen na svých právech zaručených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, zejména pak v právu na spravedlivý proces.

Podaná ústavní stížnost jak po obsahové, tak i po formální stránce nesplňovala náležitosti podání ve smyslu zák. č.182/1993 Sb. a navrhovatel v řízení před Ústavním soudem nebyl rovněž zastoupen tak, jak to předpokládá ustanovení §§ 29 a 30 odst.1 zák.č.182/1993 Sb.

S ohledem na tyto skutečnosti byl proto vyzván k odstranění vad podání a písemně poučen o jeho náležitostech. Ve stanovené 15denní lhůtě sdělil stěžovatel Ústavnímu soudu, že s ohledem na svoji současnou finanční situaci si nemůže dovolit právního zástupce, který by upravil a doplnil jeho podání tak, jak k tomu byl Ústavním soudem vyzván.

Na rady svých přátel ohledně poskytnuté právní pomoci Českou advokátní komorou nemůže reagovat, protože i cesta na toto jednání do P. by pro něj znamenala značné finanční zatížení.

1

II.ÚS 66/97

Po marně uplynuté lhůtě a vysvětlujícím dopise stěžovatele soudci zpravodaji nezbylo proto, než podanou ústavní stížnost ve smyslu § 43 odst.1 písm.a) zák.č.l82/1993 Sb. odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka soudce Ústavního soudu

V Brně dne 14.4.1997

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru