Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 65/06Usnesení ÚS ze dne 27.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkškoda/náhrada
EcliECLI:CZ:US:2006:2.US.65.06
Datum podání13.02.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

58/1969 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 65/06 ze dne 27. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 65/06

Ústavní soud rozhodl ve věci podání M. F., bez právního zastoupení, týkajícího se řízení ve věcech vedených u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 16 C 35/98, a u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 56 Co 455/05,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodn ěn í

Ústavní soud obdržel dne 13. února 2006 e-mailové podání stěžovatele (nepodepsané elektronickým podpisem), jehož obsahem byla žaloba o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. Následně dne 14. února 2006 obdržel Ústavní soud poštou podání označené jako "Ústavní stížnost + stížnost do Štrasburku", v němž stěžovatel brojil proti postupu Okresního soudu Plzeň-město v řízení, vedeném pod sp. zn. 16 C 35/98 a Krajského soudu v Plzni v řízení vedeném pod sp. zn. 56 Co 455/05.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl především právně zastoupen ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto stěžovatele dopisem ze dne 20. března 2006 (stěžovateli doručen dne 23. března 2006) vyzval k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 20 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání odmítnout ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula a stěžovatel vytýkané vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2006

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru