Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 642/01Usnesení ÚS ze dne 07.01.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost - § 43/1/d)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDůkaz
trest odnětí svobody/podmíněné propuštění
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.642.01
Datum podání05.11.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 61

141/1961 Sb., § 2


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 642/01 ze dne 7. 1. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. M., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 9. 2001, sp. zn. 7 To 316/2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti ze dne 31. 10. 2001, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 5. 11. 2001, stěžovatel brojí proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 9. 2001, sp. zn. 7 To 316/2001. Tímto usnesením byla zamítnuta stížnost stěžovatele, jakožto odsouzeného, proti usnesení Okresního soudu Brno - venkov ze dne 25. 7. 2001, č.j. 2PP 53/2001, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,

§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů

od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 21. 11. 2001. Na tuto výzvu stěžovatel reagoval oznámením, že nemůže splnit požadované podmínky, neboť je ve výkonu trestu a nemá advokáta. Současně požádal Ústavní soud o přidělení advokáta z Ostravy.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Pokud jde o žádost stěžovatele o ustanovení zástupce Ústavním soudem, je třeba poukázat na usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 296/97 (viz Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 10, usn. č. 20), dle kterého by postup podle § 30 občanského soudního řádu očividně přesahoval pravomoc Ústavního soudu, neboť tento soud stojí mimo organizaci obecných soudů, čímž je současně dána jen omezená podpůrnost procesních norem platných pro obecné soudy. Z takto rozvedených důvodů byl návrh na ustanovení zástupce stěžovateli ze strany Ústavního soudu posouzen jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný (§ 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2002

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru