Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 63/04Usnesení ÚS ze dne 26.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkazyl
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.63.04
Datum podání03.02.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

325/1999 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 63/04 ze dne 26. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem v neveřejném jednání ve věci ústavní stížnosti F. B., zastoupeného JUDr. F. G., směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. prosince 2003, č. j. 5 Azs 22/2003-41, a Krajského soudu v Plzni ze dne 2. července 2003, sp. zn. 59 Az 464/2003-15, a rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 17. prosince 2002, č. j. 0AM-6886/VL-11-C10-2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 3. února 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, kterým se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta jeho kasační stížnost, podaná dle zákona č. 150/2002 Sb., správního řádu soudního, ve znění pozdějších předpisů. Namítl, že pravomocným rozhodnutím bylo orgány veřejné moci porušeno jeho právo osobně se vyjádřit ke všem skutečnostem a důkazům o nich. Vyslovil rovněž názor, že ve věcech azylu by měla být zastoupena rovněž Moldavská republika, když tvrzení žadatelů směřuje proti této republice. V popsaném postupu stěžovatel shledal zásah do svých základních práv a svobod zaručených v čl. 36 a 37 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo veškeré náležitosti stanovené zejména v ustanovení § 31 a 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), byla právnímu zástupci zaslána výzva k odstranění vad. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva současně obsahovala poučení, že v případě nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Stanovená lhůta marně uplynula, aniž by vady byly jakkoli odstraněny. Ústavnímusoudu nebyla sdělena jakákoliv okolnost, která by objektivně bránila v dodržení lhůty. Proto Ústavnímu soudu nezbylo než podání odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. října 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru