Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 62/95Usnesení ÚS ze dne 16.05.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:2.US.62.95
Datum podání24.03.1995

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 62/95 ze dne 16. 5. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II ÚS 62/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele I.S., o návrhu ze dne 22. 3. 1995, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 22. 3. 1995, doručeném Ústavnímu soudu dne 24. 3. 1995, uvedl, že rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 1994, sp. zn. I Nt 404/94, kterým byl dle ustanovení § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh na povolení obnovy, došlo k porušení řady ustanovení trestního zákona a trestního řádu a žádal proto ústavní soud o revizi svého případu.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad návrhu přípisem, doručeným oproti podpisu dne 3. 4. 1995. Současně mu byla do 3. 5. 1995 poskytnuta lhůta k odstranění vad návrhu.

Přípisem ze dne 29. 4. 1995 požádal navrhovatel o pozastavení řízení před Ústavním soudem až do rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení.

1

2

II ÚS 62/95

Po uplynutí lhůty pro odstranění vad návrhu Ústavní soud znovu přezkoumal návrh navrhovatele spolu s jeho přípisem ze dne 29. 4. 1995 a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který nemá náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace a s přihlédnutím k tomu, že dne 3. 5. 1995 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatele dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 16. 5. 1995soudkyně Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru