Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 613/15 #1Usnesení ÚS ze dne 19.10.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 7
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.613.15.1
Datum podání27.02.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 613/15 ze dne 19. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. Ž. t. č. Věznice Mírov, Mírov 27, 789 53 Mírov, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2014 sp. zn. 30 Cdo 3932/2014, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2013 sp. zn. 13 Co 363/2010 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 23. 3. 2010 sp. zn. 10 C 49/2008, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 27. 2. 2015 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele označené jako ústavní stížnost, kterým se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů, které jsou podle něj v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), podle kterého se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Stěžovatel rovněž namítá, že napadená rozhodnutí jsou v rozporu s ústavním pořádkem zaručenou zásadou rovnosti účastníků řízení dle čl. 37 odst. 3 Listiny.

2. Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V projednávaném případě dospěl Ústavní soud k závěru, že podání stěžovatele požadované náležitosti nesplňuje. Není možné je považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, protože pro řízení před Ústavním soudem není navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu). V návrhu totiž bylo sice uvedeno, že je stěžovatel zastoupen JUDr. Jaroslavem Ortmanem, se sídlem Husovo nám. 65, 268 01 Hořovice, ale nebyla přiložena plná moc, která by tuto skutečnost prokazovala.

3. K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem byl stěžovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 25. 8. 2015, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů od doručení, bude jeho návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

4. Dne 31. 8. 2015 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, v němž stěžovatel odmítl, že by ústavní stížnost byla jeho návrhem a vyjadřovala jeho vůli. Za účelem objasnění této skutečnosti a odstranění vad podání si Ústavní soud dne 4. 9. 2015 vyžádal od advokáta JUDr. Jaroslava Ortmana, jako domnělého právního zástupce stěžovatele, jeho vyjádření. JUDr. Ortman sice konstatoval, že stěžovatele v některých věcech zastupuje a že by nečinil úkony proti vůli svého mandanta, na předmětnou ústavní stížnost se ale blíže neupamatoval a sdělil, že se bude snažit věc vysvětlit, k čemuž však nedošlo.

5. Obecně platí, že je na Ústavním soudu (soudci zpravodaji), aby ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu učinil opatření k odstranění vad návrhu; vyvodit vůči navrhovateli nepříznivé procesní důsledky (odmítnutí návrhu) pak lze tehdy, jestliže se vady návrhu v určené lhůtě odstranit nezdaří.

6. Vytknuté vady nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny.

7. Ústavní soud proto postupoval podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě mimo ústní jednání návrh soudcem zpravodajem odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. října 2015

JUDr. Radovan Suchánek

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru