Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 610/01Usnesení ÚS ze dne 05.02.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.610.01
Datum podání19.10.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 610/01 ze dne 5. 2. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti Ing. P. M., J. Š., O. B., L. K., S. B., všichni zastoupeni JUDr. J. K., advokátem, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, a to proti průtahům v řízení vedeném u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. E 1692/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 19. 10. 2001 doručena ústavní stížnost stěžovatelů, ve které napadají průtahy v záhlaví uvedeném exekučním řízení a domáhají se ochrany svých ústavně zaručených základních práv a svobod.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb."), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž se za takový prostředek nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu (k tomu srov. usnesení ve věci, sp. zn. I. ÚS 228/2000, in Ústavní soud České republiky : Sbírka nálezů a usnesení - svazek 18, č. 23, vydání 1., Praha, C. H. Beck 2001) se za přípustný opravný prostředek proti průtahům v řízení před samotným podáním ústavní stížnosti považuje stížnost k předsedovi soudu podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jak vyplývá ze sdělení zástupce stěžovatelů ze dne 13. 12. 2001 taková stížnost před podáním ústavní stížnosti podána nebyla.

Z uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb.,o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh nepřípustný. Proto také odmítl i s ní spojený návrh na náhradu nákladů řízení dle § 62 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. 2. 2002

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru