Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 6/03Usnesení ÚS ze dne 02.04.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/nedotknutelnost obydlí
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDůkaz
Domovní prohlídka
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.6.03
Datum podání06.01.2003
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 83, § 134 odst.2

2/1993 Sb., čl. 12, čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 6/03 ze dne 2. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky P. K., zastoupené Mgr. M. S., proti příkazu Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 1. listopadu 2002, sp. zn. 2 Zn 2537/2002, mimo ústní jednání dne 2. dubna 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Vojtěchem Ceplem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou osobně Ústavnímu soudu dne 6. ledna 2003, navrhla stěžovatelka zrušení příkazu Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 1. listopadu 2002 (2 Zn 2537/2002-31) k prohlídce jiných prostor, a to osobního motorového vozidla, tov. zn. VW Passat, Variant 1,8 CL, hnědé metalické barvy, provozovatele, tj. stěžovatelky, a tvrdila, že napadené rozhodnutí není řádně odůvodněno, v důsledku toho je nepřezkoumatelné (v rozporu s ustanoveními § 83a odst. 1 tr. ř. a § 134 odst. 2 tr. ř.) a porušuje její ústavně zaručená práva daná Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a to jejím čl. 12 odst. 1, 2, čl. 36 odst. 1, a dále čl. 90 Ústavy ČR.

Podle tvrzení stěžovatelky a zjištění Ústavního soudu (č. l. 3) ústavní stížností napadené rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 1. listopadu 2002, jako pravomocné rozhodnutí v řízení, jehož byla účastníkem, o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona"), bylo jí doručeno dne 5. listopadu 2002.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení takového rozhodnutí, přičemž tato zákonná lhůta počíná dnem jeho doručení (§ 72 odst. 2 al. 1 zákona).

Jestliže, podle tvrzení stěžovatelky, rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje, jí bylo doručeno dne 5. listopadu 2002 (úterý), a jestliže ústavní stížnost byla podána osobně Ústavnímu soudu dne 6. ledna 2003 (pondělí), je zřejmé, že se tak stalo 63. den po jeho doručení, a tedy po lhůtě stanovené zákonem.

Takto podaná ústavní stížnost byla proto posouzena jako opožděná a o ní jako o takové bylo rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3

zákona).

V Brně dne 2. dubna 2003

Vojtěch Cepl

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru