Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 589/15 #1Usnesení ÚS ze dne 11.06.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.589.15.1
Datum podání25.02.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 589/15 ze dne 11. 6. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti Daniela Dřezy, zastoupeného Mgr. Petrem Psotkou, advokátem se sídlem Jurečkova 20, Ostrava, proti rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 124/2014 a sp. zn. 16 Co 125/2014 ze dne 22. 7. 2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 2. 2015 stěžovatel brojil proti v záhlaví označeným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho ústavní právo zaručené čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 18. 3. 2015 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

Dne 24. 3. 2015 došlo Ústavnímu soudu podání, v němž advokát Mgr. Petr Psotka sdělil, že převzal zastoupení stěžovatele a požádal o poskytnutí lhůty za účelem seznámení se se spisovým materiálem. Současně připojil plnou moc, kterou mu stěžovatel udělil pro zastupování před Ústavním soudem. Uvedené žádosti bylo vyhověno, což bylo zástupci stěžovatele sděleno přípisem ze dne 8. 4. 2015. Právní zástupce dne 7. 5. 2015 požádal o další prodloužení lhůty s ohledem na složitost případu a nedostatečnou součinnost se stěžovatelem. I této opakované žádosti bylo vyhověno; zástupci stěžovatele bylo sděleno, že lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti se s konečnou platností prodlužuje do 31. 5. 2015, a to s upozorněním, že pokud ani v této lhůtě nebude podán řádný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, Ústavní soud již bez dalšího vadný návrh odmítne. Přestože toto sdělení Ústavního soudu zástupce stěžovatele obdržel dne 18. 5. 2015, ani v této dodatečně stanovené lhůtě nebyly vady ústavní stížnosti odstraněny.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru