Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 58/96Usnesení ÚS ze dne 11.04.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:2.US.58.96
Datum podání21.02.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 58/96 ze dne 11. 4. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 58/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl o návrhu M.Ž., ve věci porušování práv podle mezinárodních smluv o lidských právech a Listiny základních práv a svobod, diskriminace a ponižování lidské důstojnosti,

takto:

Návrh se odmítá .

Stěžovatel podal dne 21.2.1996 Ústavnímu soudu návrh na "zahájení řízení proti osobám, které z pozice úřední moci porušují a nedodržují práva, která mu byla mezinárodní deklarací o lidských právech a Listinou zaručena" a pro "diskriminaci a podmínky snižující důstojnost člověka".

Uvedl mimo jiné, že trest odnětí svobody, k němuž byl za majetkovou trestnou činnost odsouzen na šest a půl roku, vykonává už pět let ve stísněných a nedůstojných podmínkách, jež mají škodlivý vliv na jeho psychický stav a veškeré stížnosti se

1

II. ÚS 58/96

míjely účinkem. Dále vznesl stížnost na Okresní soud v Jablonci nad Nisou, který nevyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění.

Vzhledem k tomu, že podání nemá ani formální ani obsahové náležitosti návrhu na zahájení řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj poučil M.Ž. o ustanoveních § 30 odst. 1, § 34 odst. 1 a 2, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 4 cit. zákona a k odstranění vad návrhu mu stanovil lhůtu 30 dnů od obdržení výzvy.

Upozornění na vady návrhu a výzva k jejich odstranění ve stanovené lhůtě byla navrhovateli doručena do vlastních rukou dne 7. března 1996, k odstranění vad návrhu však do dnešního dne nedošlo.

Soudce zpravodaj proto návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona

č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 11. dubna 1996

JUDr. Miloš Holeček

soudce Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru