Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 563/04Usnesení ÚS ze dne 25.11.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
odmítnuto - pro 2b
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
základní práva a svobody/svoboda projevu a právo na informace/svoboda projevu
právo na soudní a... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.563.04
Datum podání14.09.2004
Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 17

46/2000 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 563/04 ze dne 25. 11. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma o návrhu JUDr. F. V., bez právního zastoupení, na doplnění zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, (tiskového zákona), o ustanovení § 1 odst. 1 původního tiskového zákona č. 81/1966 Sb., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 14. září 2004 podání navrhovatele, kterým brojil proti znění zákona č. 86/2001 Sb., [správně zákona č. 46/2000 Sb. (dále jen "tiskový zákon")]. Navrhl, aby Ústavní soud, je-li to v jeho kompetenci, v zájmu posílení ochrany práv a svobody občanů doporučil Poslanecké sněmovně a Senátu ČR "zařadit do tiskového zákona č. 86/2001 Sb. ust. § 1 odst. (1) původního tisk. zákona č. 81/1996 Sb.".

Uvedené podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - navrhovatel nebyl právně zastoupen; z podání nebylo zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být zásahem orgánu veřejné moci porušena, zda navrhovatel vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje atd. Proto byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od obdržení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání odmítnout ve smyslu § 43 odst. 1 zákona.

Podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, jestliže shledá u návrhu podaného podle § 64 odst. 1 až 4 důvody k odmítnutí podle § 43 odst. 1 nebo podle písmena a) zákona. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula dne 1. listopadu 2004, neboť navrhovatel vady návrhu v uvedené lhůtě neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo Ústavnímusoudu, než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 25. listopadu 2004

JUDr. Dagmar Lastovecká, v. r. předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru