Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 560/99Usnesení ÚS ze dne 07.01.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.560.99
Datum podání10.12.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 560/99 ze dne 7. 1. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatelů Ing. F. K.,

a J. P., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 1999, sp. zn. 17 Co 580/96, mimo ústní jednání dne 7. ledna 2003 soudcem zpravodajem JUDr.Vojtěchem Ceplem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé podáním ze dne 9. prosince 1999, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. prosince 1999, brojili proti rozsudku Krajského soudu v Brně dne 30. srpna 1999 (17 Co 580/96- 831), ve spojení s rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. prosince 1996 (7C 175/83-722), kterým nebylo vyhověno v plném rozsahu jejich žalobě o zaplacení odměny za využívání dvou zlepšovacích návrhů pod označením ZN 8/82 (Návrh nového technologického postupu na výrobu ostří nožů žací lišty), ZN 9/82 (Návrh na změnu zařízení a technologického postupu při lisování nožů žací lišty) a vynálezu chráněného autorským osvědčením č. 231845 (Rychloupínací zařízení pro obrábění nožů žací lišty), a uvedli, že napadený rozsudek je v hrubém rozporu se skutečným stavem věci i v rozporu se zákonem č. 84/1972 Sb. a vyhláškou č. 106/1972 Sb. Napadeným rozhodnutím se cítí dotčeni na svých ústavně zaručených právech daných Ústavou ČR i Listinou základních práv a svobod, aniž by blíže odůvodnili porušení svých práv a vznesli procesní návrh jak má Ústavní soud rozhodnout.

Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem [§ 30, § 31, § 34, § 72 odst. 2, odst. 4, § 75 odst.1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona], byly stěžovatelům jeho formální vady vytknuty a současně jim byla stanovena lhůta k jejich odstranění.

Výše uvedená výzva Ústavního soudu byla stěžovatelům doručena dne

12. dubna 2000, 19. května 2000, a protože do dnešního dne vytknuté vady neodstranili [pouze dne 29. června 2000 požádali o prodloužení termínu k odstranění vad do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání (30 Cdo 1147/2001-890 ze dne 27. května 2002 Ústavnímu soudu doručeno 14. srpna 2002) a tuto žádost opakovali dne 12. listopadu 2002, tentokrát z důvodu podání žaloby na povolení obnovy řízení], nezbylo než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 7. ledna 2003

Vojtěch Cepl

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru