Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 534/02Usnesení ÚS ze dne 11.10.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.534.02
Datum podání05.08.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 132


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 534/02 ze dne 11. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky J. H., zastoupené advokátem JUDr. G. S., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 4. 2000, čj. 17 Co 227/98-32, a proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 3. 1998, čj. 9 C 155/97-21, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 26. 7. 2002 se stěžovatelka domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Ústí nad Labem. Domnívá se, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na vlastnictví, resp. čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů, která počíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání [§72 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Z přiloženého spisu Okresního soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 9 C 155/97, Ústavní soud zjistil, že rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva v daném případě poskytuje, tedy napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 4. 2000, čj. 17 Co 227/98-32, bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatelky dne 30. 6. 2000. Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 2. 8. 2002, tedy evidentně po lhůtě k tomu určené.

Z výše uvedených důvodů nezbylo Ústavnímusoudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný po lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. října 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru