Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 530/04Usnesení ÚS ze dne 27.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
Obnova řízení
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.530.04
Datum podání31.08.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 278, § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 530/04 ze dne 27. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti stěžovatele J. Z., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V podání ze dne 30. 8. 2004 se stěžovatel zmiňuje o nesprávnostech rozsudku Okresního soudu v Děčíně, sp. zn. 4 T 105/99, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 2. 2002, č. j. 5 To 415/2000-199, usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 6. 4. 2004, č. j. 4 Nt 1408/2003-17, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 6. 2004, č. j. 5 To 296/2004-25, jakož i o nesprávnostech postupu orgánů činných v trestním řízení, vedoucím k uvedeným rozhodnutím.

Toto podání nemá náležitosti ústavní stížnosti, tak, jak je požaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Není z něj zřejmé, které rozhodnutí či zásah orgánu veřejné moci (tak jak jsou uvedeny shora) stěžovatel přesně napadá, a k jakému porušení základního práva nebo svobody zaručených ústavním pořádkem jím (resp. jimi) mělo dojít, a čeho se v řízení před Ústavním soudem domáhá. Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a není k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Proto byl stěžovatel na tyto vady podání upozorněn a zároveň byl vyzván k jejich odstranění do 30 dnů od doručení výzvy. Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena 13. 9. 2004 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 13. 10. 2004) na ni nebylo nijak reagováno.

Protože ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny vady ústavní stížnosti, které brání v jejím věcném projednání, byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníka řízení odmítnuta, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. října 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru