Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 525/21 #1Usnesení ÚS ze dne 26.04.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:2.US.525.21.1
Datum podání25.02.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 525/21 ze dne 26. 4. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Emila Stašáka, zastoupeného JUDr. Antonínem Šolcem, advokátem se sídlem Jugoslávská 1311/14, Karlovy Vary, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 2020 sp. zn. 2 Afs 374/2019, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 25. února 2021 byl Ústavnímu soudu doručen návrh označený jako ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 2020 sp. zn. 2 Afs 374/2019.

2. Návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť k němu nebyla připojena řádná plná moc (přeložená plná moc zejména nebyla stěžovatelem v postavení zmocnitele vůbec podepsána) ani kopie napadeného rozhodnutí, jež mělo být dle obsahu návrhu rozhodnutím o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatele (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu). Ústavní soud vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho právního zástupce přípisem ze dne 24. března 2021 k odstranění uvedených vad návrhu s tím, že mu stanovil lhůtu pro jejich odstranění v trvání 14 dní od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, odmítne již bez dalšího jeho návrh postupem dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Výzva byla doručena do datové schránky právního zástupce stěžovatele dne 28. března 2021. Ústavní soud obdržel od právního zástupce stěžovatele doplněnou plnou moc a kopii napadeného rozhodnutí až dne 21. dubna 2021, tedy po uplynutí stanovené lhůty, přičemž stěžovatel, resp. jeho právní zástupce, před jejím uplynutím o její prodloužení ani nepožádal.

4. Z napadeného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 2020 č. j. 2 Afs 374/2019-50 navíc Ústavní soud zjistil, že jím byl rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 12. listopadu 2019 č. j. 57 Af 20/2018-39 zrušen a věc byla Krajskému soudu v Plzni vrácena k dalšímu řízení. Proti kasačnímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu není ústavní stížnost ze své podstaty zásadně přípustná, když není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které stěžovateli právní řád k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Řízení v dané věci nadále pokračuje a ústavní stížnost stěžovatele, i kdyby tento uvedené vady návrhu býval odstranil včas, by tedy v tomto stádiu byla nepřípustná ve smyslu § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu pro její předčasnost. K tomuto Ústavní soud doplňuje, že za těchto okolností není stěžovatel odmítnutím ústavní stížnosti omezen v právu podat ústavní stížnost v dané věci znovu poté, co řízení bude před Nejvyšším správním soudem skončeno, jestliže budoucí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu náležitým způsobem opět napadne ústavní stížností (nebude-li ústavní stížnost výjimečně možné podat již dříve za splnění podmínek uvedených v § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

5. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky citované ustanovení byly splněny, neboť, stěžovatel odstranil vady návrhu až po stanovené lhůtě, přičemž o její prodloužení ani nepožádal.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2021

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru