Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 522/98Usnesení ÚS ze dne 26.04.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1999:2.US.522.98
Datum podání15.12.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 522/98 ze dne 26. 4. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci návrhu ústavní stížnosti V.B., takto:

Návrhústavnístížnostseodmítá.

Odůvodnění:

Podaným návrhem, který došel Ústavnímu soudu dne 15. 12. 1998, stěžovatel poukazuje na postup Ministerstva spravedlnosti a Vrchního soudu v Praze, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání pro pozdní podání.

Z podaného návrhu není zřejmé, proti čemu vlastně navrhovatel brojí, když převážně se dovolává morálně politických aspektů a pod tímto zorným úhlem kritizuje Ministerstvo spravedlnosti.

Protože se v podstatě ani nejednalo o ústavní stížnost podle zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podání stěžovatele vykazovalo podstatné vady, byl vyzván dopisem ze dne 4. 1. 1999 k jejich odstranění.

V odpovědi na tuto výzvu v dopise ze dne 7. 1. 1999 si vadně vykládá ustanovení zákona o Ústavním soudu, vady návrhu stěžovatel neodstranil a nadále trvá na projednání návrhu, ze kterého nelze ani zjistit, proti kterému rozhodnutí směřuje a kdy nabylo toto rozhodnutí právní moci. Z přiložených dokladů se zjišťuje, že se jedná o usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 8. 1994, č. j. 7 Cdo 1477/94, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání, a to pro opožděné podání. V daném případě je také vyloučeno podání ústavní stížnosti, a to pro uplynutí předepsané lhůty podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 26. dubna 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru