Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 520/02Usnesení ÚS ze dne 18.11.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkDůkaz
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.520.02
Datum podání26.07.2002
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 520/02 ze dne 18. 11. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci stěžovatele R. Z., o ústavní stížnosti proti postupu orgánů činných v trestním řízení a o žádosti o prodloužení lhůty určené k odstranění vad návrhu, takto:

I. Žádosti o prodloužení lhůty určené k odstranění vad návrhu se nevyhovuje.

II. Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 26. 7. 2002 obdržel Ústavní soud stížnost pana R. Z., jenž brojí proti údajně nezákonnému a neústavnímu postupu orgánů činných v trestním řízení v jeho věci, konkrétně vyšetřovatele a Okresního státního zastupitelství v Ústí n. L. K ústavní stížnosti byl přiložen dopis uvedeného státního zastupitelství ze dne 18. 7. 2002, čj. 1 Zn 153/2002-8, ve kterém se stěžovateli sděluje, že jeho podání nelze považovat za trestní oznámení a své případné odsouzení může napadnout jinými zákonnými prostředky.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,

§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů

od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 29. 8. 2002.

Na tuto výzvu reagoval stěžovatel dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 10. 2002, ve kterém požádal o prodloužení shora uvedené lhůty s tím, že podklady zaslané jeho právnímu zástupci ztratila Česká pošta a stěžovateli byly tyto vráceny až dne 30. 9. 2002. Této žádosti se však Ústavní soud rozhodl nevyhovět, neboť stěžovatel svá tvrzení ničím neprokázal.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Proto soudci zpravodaji nezbylo než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2002

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru