Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 510/02Usnesení ÚS ze dne 22.10.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstříkVýkon rozhodnutí
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.510.02
Datum podání23.07.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 510/02 ze dne 22. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana Z. O., o návrhu ze dne 22. 7. 2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 7. 2002, obrátil na Ústavní soud se žádostí o přešetření své věci, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 32/98.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 21 dne. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 29. 8. 2002. Dne 18. 9. 2002 navrhovatel podal k poštovní přepravě přípis, v němž požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad. Přípisem ze dne 26. 9. 2002, doručeným navrhovateli oproti podpisu dne 1. 10. 2002, Ústavní soud navrhovatele vyrozuměl, že lhůtu k odstranění vad prodlužuje o 10 dnů ode dne obdržení přípisu, a současně jej upozornil, že takto prodlouženou lhůtu považuje za konečnou. 60denní lhůta k podání ústavní stížnosti je totiž lhůtou zákonnou a nelze ji obcházet opakovaným prodlužováním soudcovských lhůt. Ústavní soud dále navrhovatele upozornil, že pokud vytčené vady podání ani v této lhůtě neodstraní, bude jeho návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 11. 10. 2002 uplynula prodloužená soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž by je navrhovatel odstranil.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu, než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. října 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru