Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 492/2000Usnesení ÚS ze dne 25.10.2000

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstříknáhrada
EcliECLI:CZ:US:2000:2.US.492.2000
Datum podání16.08.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 492/2000 ze dne 25. 10. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu ing. J. H., CSc., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel dopisem doručeným dne 16.8.2000 podal u Ústavního soudu stížnost "na nesprávné zjištění skutkového stavu a zmatečnost rozsudku Městského soudu, útvaru restitucí, č.j. 28 Ca 42/99-28 ze dne 5.5.2000".

Vzhledem k tomu, že uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu s poučením, že návrh lze odmítnout, pokud navrhovatel neodstraní vady do 30 dnů od doručení výzvy. Stěžovateli byla výzva doručena 15.9.2000 a na jejím základě stěžovatel konkretizoval petit návrhu tak, že se domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 28 Ca 42/99-28 a finanční náhrady za nemovitosti a jejich části, které stát převzal bez právního důvodu a bez vyplacení odpovídající náhrady, dále stěžovatel specifikoval tvrzené zásahy do jeho základních práv a současně požádal o laskavé povolení výjimky z tvrdosti zákona týkající se právního zastoupení.

Stěžovatel byl ve výzvě k odstranění vad, kromě jiného, výslovně upozorněn, že zákon vyžaduje povinné zastoupení od samého počátku řízení, a tudíž že je nezbytné, aby již stížnost byla podána kvalifikovaným právním zástupcem. Reakce stěžovatele na tuto část výzvy je neadekvátní, protože Ústavní soud nemůže povolit výjimku z předepsaného povinného zastoupení.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně, protože stěžovatel nerespektoval důsledně výzvu k odstranění vad, když nedostatek právního zastoupení neodstranil. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 25.10.2000

JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru