Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 4593/12 #1Usnesení ÚS ze dne 20.06.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuprocesní - přerušení řízení - jiné
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2013:2.US.4593.12.1
Datum podání04.12.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 4593/12 ze dne 20. 6. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce Stanislava Balíka a soudkyně Dagmar Lastovecké ve věci ústavní stížnosti Jany P. (jedná se o pseudonym), vystupující jako utajovaná svědkyně v trestním řízení dle § 55 odst. 2 trestního řádu, zastoupené JUDr. Vladimírem Vaňkem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 28/559, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 To 73/2012 ze dne 30. srpna 2012 takto:

Řízení se přerušuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která splňuje náležitosti § 34, 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí ve výroku o náhradě škody v části, v níž vrchní soud odkázal stěžovatelku se zbytkem nároku na řízení ve věcech občanskoprávních, a to zejména pro porušení ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Z dokumentace přiložené k ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že v projednávané věci bylo ze strany nejvyššího státního zástupce na základě podnětu stěžovatelky podáno dovolání do výroku o náhradě škody v záhlaví označeného rozsudku Vrchního soudu v Praze (přílohy č. 6 a 7 spisu Ústavního soudu). Tyto skutečnosti současně vyplývají též z oficiálního informačního portálu Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz, InfoSoud). Z těchto údajů rovněž plyne, že Nejvyšší soud o podaném dovolání dosud nerozhodl. Protože předmět dovolacího přezkumu Nejvyššího soudu se shoduje s předmětem přezkumu v řízení před Ústavním soudem, je vhodné, a to i s ohledem na Ústavním soudem proklamovanou zásadu minimalizace zásahů do činnosti jiných orgánů veřejné moci, jakož i zásadu subsidiarity ústavní stížnosti, aby Ústavní soud vyčkal rozhodnutí soudu dovolacího o této otázce, neboť její vyřešení může mít podstatný vliv na rozhodnutí Ústavního soudu o podané ústavní stížnosti.

Za daných okolností tedy Ústavní soud postupoval dle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu a řízení přerušil do doby, než řízení o uvedené otázce před Nejvyšším soudem skončí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 20. června 2013

Jiří Nykodým, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru