Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 458/14 #1Usnesení ÚS ze dne 22.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Frýdek-Místek
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.458.14.1
Datum podání05.02.2014
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 458/14 ze dne 22. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o návrhu Karla Uhláře, týkajícího se exekučních řízení vedených u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 28 EXE 2798/2010, 29 EXE 2797/2010, 28 EXE 4589/2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 1. února 2014, které bylo doručeno Ústavnímu soudu dne 5. února 2014, brojil navrhovatel proti v záhlaví citovaným rozhodnutím s tím, že po Ústavním soudu požadoval vyjádření, zda je postup Okresního soudu ve Frýdku - Místku v rámci exekučního řízení správný.

2. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho se navrhovatel domáhá atd.). Ústavní soud proto vyzval navrhovatele k odstranění vad podání a k tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Navrhovatel obdržel výzvu k odstranění vad podání dne 12. března 2014.

3. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad podání marně uplynula v pátek 11. dubna 2014 a navrhovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2014

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru