Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 457/04Usnesení ÚS ze dne 21.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.457.04
Datum podání27.07.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 457/04 ze dne 21. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci P. T., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2003, č. j. 1 T 13/2003-241,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. 7. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání P. T., směřující proti shora uvedenému rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestné činy dle § 241 odst. 1 a odst. 3 písm. b) a podle § 242 odst. 1 trestního zákona.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem dle § 30, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad svého návrhu ve lhůtě 20 dnů a současně byl poučen o následcích jejich neodstranění. Výzvu k odstranění vad ze dne 6. 8. 2004 převzal stěžovatel do vlastních rukou dne 10. 8. 2004.

Dne 24. 8. 2004 byla Ústavnímu soudu doručena další písemnost stěžovatele, v níž uváděl další věcné námitky proti postupu obecného soudu v proběhnuvším trestním řízení, vady návrhu, zejména absence povinného právního zastoupení, však odstraněny nebyly. Stěžovatel rovněž uvedl, že jeho právní zástupce odmítl jeho další zastupování a že se obrací na Advokátní komoru České republiky.

Ústavní soud podotýká, že účel povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem spočívá zejména v jeho zcela mimořádné závažnosti a s tím spojené snaze povinným právním zastoupením nejenom zajistit právně kvalifikované uplatňování práv před Ústavním soudem, nýbrž i garantovat vyšší stupeň objektivity účastníků řízení při posuzování vlastního postavení (tak stanovisko Pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996 Pl. ÚS-st 1/96 in Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 9, str. 471 a násl.). Bez ohledu na argumentaci stěžovatele v tom smyslu, že je nemajetným invalidním důchodcem, Ústavní soud - jsa vázán zákonem - musí trvat na splnění podmínky povinného právního zastoupení.

Vzhledem k tomu, že marně uplynula lhůta pro odstranění vad podání, Ústavní soud ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti mimo ústní jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2004

JUDr. Dagmar Lastovecká

soudkyně Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru