Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 435/03Usnesení ÚS ze dne 14.11.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříksoudce/podjatost
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.435.03
Datum podání29.08.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 30

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 435/03 ze dne 14. 11. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele I. D., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 29. 8. 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel "ústavní stížností" ze dne 26. 8. 2003 žádá, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 31. 3. 2003, sp. zn. Nc 8/2003, usnesení téhož soudu ze dne 30. 11. 2001, sp.zn. Nc 16/2001, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 11. 2001, sp. zn. Nco 64/2001, neboť se domnívá, že postupem uvedených obecných soudů došlo k dotčení jeho ústavně zaručených práv. Vznáší dále řadu procesních návrhů.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis Ústavního soudu byl navrhovateli doručen dne 19. 9. 2003.

Dne 9. 10. 2003 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele, v němž žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad alespoň o patnáct dnů. Ústavní soud přípisem doručeným navrhovateli oproti podpisu dne 16. 10. 2003 jeho žádosti vyhověl.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 5. 11. 2003 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru