Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 4286/18 #1Usnesení ÚS ze dne 04.02.2019

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - VSZ Praha
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - MSZ Praha
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2019:2.US.4286.18.1
Datum podání27.12.2018
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 4286/18 ze dne 4. 2. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Martina Mazúra, zastoupeného Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem, se sídlem Leknínová 3033/7, Praha 10, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel k Ústavnímu soudu prostřednictvím zvoleného zástupce podal ústavní stížnost, u níž však nelze z obsahu ani petitu přesně určit, zrušení jakých rozhodnutí se vlastně domáhá. Zatímco totiž z petitu návrhu plyne, že stěžovatel požaduje zrušení usnesení Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 VZT 374/2017-196, ve spojení s usnesením Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 2. 8. 2018, č. j. 1 KZV 215/2016-1047, v odůvodnění ústavní stížnosti jsou zmiňována rozhodnutí jiná, a rovněž k ústavní stížnosti byla přiložena odlišná rozhodnutí, než která jsou v petitu ústavní stížnosti výslovně označena.

Nadto z přiložené plné moci ze dne 12. 6. 2018 plyne, že zvoleného advokáta neopravňuje k podání ústavní stížnosti v této věci (tzn. ve vztahu k rozhodnutím označeným v jejím petitu), nýbrž pouze k podání ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2018, č. j. 44 To 180/2018, tedy usnesení, které však zjevně vůbec není předmětem nyní zahájeného řízení před Ústavním soudem. Z datace této plné moci je rovněž patrno, že byla vystavena ještě předtím, než byla vydána citovaná rozhodnutí. Přitom zákon o Ústavním soudu požaduje plnou moc zvláštní, v níž musí být uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem (§ 31 odst. 2). Plná moc proto nemůže být udělena ještě předtím, než je vůbec zřejmé, vůči kterým konkrétním rozhodnutím, případně jinému zásahu orgánu veřejné moci, má vlastně směřovat.

Na tyto vady ústavní stížnosti byl stěžovatel dne 9. 1. 2019 Ústavním soudem upozorněn, byl v tomto směru poučen a vyzván k jejich odstranění. K jejich odstranění však ve stanovené lhůtě 5 dnů (a ani později) nedošlo, byť byl poučen též o tom, že pokud tak neučiní, bude ústavní stížnost odmítnuta.

Z těchto důvodů Ústavní soud odmítl ústavní stížnost pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. února 2019

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru