Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 4151/17 #1Usnesení ÚS ze dne 27.04.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánOBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Líbeznice
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:2.US.4151.17.1
Datum podání31.12.2017
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 4151/17 ze dne 27. 4. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatelů a) Věry Švarcové a b) Zdeňka Švarce, proti výzvě Obecního úřadu Líbeznice ze dne 23. 11. 2017 sp. zn. 6691/17/SÚ, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 31. 12. 2017 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelé se jeho prostřednictvím domáhali zrušení v záhlaví citované výzvy Obecního úřadu Líbeznice.

2. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí meritorně zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a zjistil, že advokát, který ho sepsal, má pozastavený výkon advokacie. Nemohl proto vystupovat jako zástupce stěžovatelů v řízení před Ústavním soudem (§ 30 zákona o Ústavním soudu). Z toho důvodu Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vady chybějícího povinného zastoupení advokátem a stanovil jim k tomu lhůtu 30 dnů. Výslovně také stěžovatele informoval, že se mohou podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Současně je poučil, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě zakládá důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Výzva k odstranění vad byla první stěžovatelce doručena dne 12. 2. 2018. Druhému stěžovateli byla doručena na základě fikce doručení dne 17. 2. 2018. Ani jeden ze stěžovatelů však ve stanovené lhůtě vadu návrhu neodstranil.

4. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé ve stanovené lhůtě neodstranili vady svého podání, přestože byli poučeni o následcích takového postupu, musel Ústavní soud za užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení její návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2018

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru