Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 4077/16 #1Usnesení ÚS ze dne 19.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 5
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/stížnost proti již neexistujícímu rozhodnutí
Věcný rejstříkObnova řízení
trestní stíhání/zastavení
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.4077.16.1
Datum podání12.12.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 284 odst.1, § 223


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 4077/16 ze dne 19. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. M., t. č. ve Věznici Vinařice, právně zastoupeného JUDr. Milanem Štembergem, advokátem, AK se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kladno, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 8. 2016 sp. zn. 1 T 13/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel dne 12. 12. 2016 ústavní stížnost, v níž se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, a to pro porušení práv zaručených čl. 8 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Napadeným rozsudkem byl stěžovatel uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 trestního zákoníku a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců ve věznici s ostrahou.

2. Ještě dříve, než mohl Ústavní soud přikročit k věcnému projednání ústavní stížnosti, musel zkoumat, zda jsou splněny formální požadavky kladené na takový návrh zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že ústavní stížnost je nepřípustná.

3. Ústavní soud vlastní činností zjistil, že ve věci byl podán návrh na obnovu řízení, která byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 8. 2017 sp. zn. 1 T 13/2016 povolena. Původní rozsudek, napadený ústavní stížností, byl zrušen v celém rozsahu. Nově bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 8. 2017 sp. zn. 1 T 13/2016 rozhodnuto tak, že se trestní stíhání stěžovatele zastavuje. Uvedená usnesení nabyla právní moci dnem 16. 8. 2017 a dnem 5. 9. 2017.

4. Ústavní soud konstatuje, že předmět řízení, vymezený petitem ústavní stížnosti, jímž byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 8. 2016 sp. zn. 1 T 13/2016, odpadl. Ústavní stížnost se tak stala neprojednatelnou, neboť směřuje proti již neexistujícímu rozhodnutí. S ohledem na uvedené je proto třeba ústavní stížnost posoudit jako nepřípustnou podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

5. Z výše vyložených důvodů Ústavní soud, aniž by se vyjadřoval k důvodnosti ústavní stížnosti a její eventuální přípustnosti dle § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, musel ústavní stížnost odmítnout jako návrh nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru