Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 4/97Usnesení ÚS ze dne 22.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
hospodářská, sociální a kulturní práva/svoboda podnikání a volby povolání a přípravy k němu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.4.97
Datum podání07.01.1997

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 4/97 ze dne 22. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 4/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 22.4.1997 ve věci ústavní stížnosti Ing. V.S., takto:

Ústavnísoudnávrhodmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.a) zák. č. 182/1993 Sb. návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Ústavní soud ČR obdržel dne 7.1.1997 návrh stěžovatele, který směřoval proti rozhodnutí úřadu průmyslového vlastnictví v P. ze dne 7.11.1996, dále proti obsahu seznamu patentových zástupců uveřejněném ve Věstníku úřadu průmyslového vlastnictví a proti obsahu zápisu č.305 do rejstříku patentových zástupců ČR, vedeného Komorou patentových zástupců ČR. Spolu s ústavní stížností podal navrhovatel rovněž návrh na zrušení platnosti Zkušebního řádu pro patentové zástupce, vydaného Federálním úřadem pro vynálezy dne 16.10.1991.

Vzhledem k tomu, že stížnost nebyla podána v intencích zákona č.182/1993 Sb. a k podané stížnosti nebyla připojena plná moc právního zástupce, zaslal Ústavní soud stěžovateli písemné

1

II.ÚS 4/97

poučení o náležitostech podání ve smyslu zák.182/1993 Sb. a vyzval jej ve lhůtě do 15dnů od obdržení písemného poučení k odstranění vad návrhu.

Písemnou výzvu převzal stěžovatel dne 21.1.1997. Dne 30.1.1997 sdělil stěžovatel Ústavnímu soudu, že na jeho žádost byl Českou advokátní komorou určen k zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR advokát JUDr. P.M. Tomuto advokátovi pak stěžovatel udělil dne 20.1.1997 plnou moc. Přílohou tohoto podání byla plná moc podepsaná pouze stěžovatelem, která je podle o.s.ř. i zák.č. 182/1993 Sb. zcela neplatná. S ohledem na tuto situaci zaslal ústavní soud ČR dne 11.4.1997 JUDr.P.M. výzvu k odstranění vad podání a ověření plné moci.

Dne 16.4.1997 sdělil JUDr. P.M. Ústavnímu soudu, že plnou moc od klienta k zastupování před Ústavním soudem neobdržel a podle jeho názoru je předložená plná moc navrhovatele ze dne 20.1.1997 zcela neplatná. Na tuto skutečnost klienta (stěžovatele) upozornil písemně dne 14.4.1997. Z podaného vysvětlení tedy vyplývá, že shora jmenovaný advokát v žádném případě nepřevzal stěžovatelovo zastoupení k řízení před Ústavním soudem.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě neodstranil vady podání a nesplnil tak podmínky stanovené zák. č. 182/1993 Sb. k zahájení řízení o ústavní stížnosti, proto byl soudce zpravodaj nucen návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 písma) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout.

Vzhledem k tomu, že spolu s ústavní stížností byl rovněž podán návrh na zrušení platnosti Zkušebního řádu pro patentové zástupce a podaná stížnost byla odmítnuta, je ve smyslu

2

II.ÚS 4/97

ustanovení § 74 a § 64 odst.1 písm.d) zák.č. 182/1993 Sb. nutno odmítnout i tento návrh.

Poučení: Proti rozhodnutí ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 22.4.1997

3

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru