Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 396/2000Usnesení ÚS ze dne 06.11.2000

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkSmlouva
Pojištění
EcliECLI:CZ:US:2000:2.US.396.2000
Datum podání03.07.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 396/2000 ze dne 6. 11. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele A. P., o návrhu ze dne 3. 7. 2000, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud s návrhem ze dne 3. 7. 2000 v souvislosti s údajným porušováním svých práv a svobod zaručených Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména čl. 1 a čl. 6, a to zřejmě postupem soudů České republiky.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván k odstranění uvedených vad podání ve lhůtě 30 dnů, a to ode dne doručení této výzvy. Uvedená výzva byla navrhovateli doručena dne 31. 7. 2000. Ve stanovené lhůtě však byla Ústavnímu soudu doručena pouze žádost navrhovatele o přidělení právního zástupce. Lhůta k odstranění vad byla poté navrhovateli opakovaně prodloužena, naposledy do 30. 10. 2000. Navrhovatel byl rovněž vyrozuměn o tom, že lhůta k odstranění vad již nebude prodlužována a neodstranění všech vad podání bude důvodem pro odmítnutí ústavní stížnosti.

Navrhovatel přesto nedoložil Ústavnímusoudu, že je v řízení před ním zastoupen advokátem, a z návrhu není ani patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ačkoli ve smyslu ust. § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., byl navrhovatel i k odstranění této vady výslovně vyzýván.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2000JUDr. Jiří Malenovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru