Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 396/17 #1Usnesení ÚS ze dne 20.02.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.396.17.1
Datum podání07.02.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 396/17 ze dne 20. 2. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Jany Hubené, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2016 sp. zn. 20 Cdo 4599/2016 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2016 č. j. 17 Co 90/2016-182, za účasti Nejvyššího soudu a Městského soudu v Praze jako účastníků řízení takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 7. února 2017 doručena ústavní stížnost stěžovatelky proti rozhodnutím uvedeným v záhlaví tohoto usnesení. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní stížnost stěžovatelky zákonné náležitosti nesplňuje, zejména není sepsána advokátem (stěžovatelka je bývalou advokátkou, ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou je však v současnosti vyškrtnuta), a nebyla předložena kvalifikovaná plná moc pro řízení před Ústavním soudem (§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud však stěžovatelku k odstranění vad návrhu nevyzýval. Stěžovatelka si totiž musí být vědoma zákonem stanovených náležitostí včetně povinnosti být zastoupena advokátem, neboť o nich byla v minulosti Ústavním soudem opakovaně poučena (srov. např. usnesení ze dne 2. listopadu 2016 sp. zn. II. ÚS 1604/16, ze dne 12. prosince 2016 sp. zn. III. ÚS 2550/16 nebo usnesení ze dne 19. ledna 2017 sp. zn. III. ÚS 3436/16). Trvání na tom, aby byla stěžovatelka v každém jednotlivém řízení tímto způsobem vyzvána a poučena o důsledcích neodstranění vad, se za této situace jeví být neúčinným a formalistickým.

S ohledem na vady ústavní stížnosti a ustálené hodnocení nedostatku zastoupení stěžovatele rozhodl Ústavní soud soudcem zpravodajem o odmítnutí ústavní stížnosti mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků za přiměřeného užití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. února 2017

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru