Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 39/04Usnesení ÚS ze dne 30.03.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstříkVlastnictví
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.39.04
Datum podání21.01.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 11 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 39/04 ze dne 30. 3. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti J. D., bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2003, č. j. 21 Co 444/2002 - 27, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 21. ledna 2004 ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2003, č. j. 21 Co 444/2002-27. Podání nesplňovalo zákonné náležitosti ústavní stížnosti. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že usnesením uvedeného soudu mělo dojít k porušení jeho ústavně zaručených práv dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a rovněž k porušení čl. 4 a čl. 90 Ústavy ČR. K tomu připojuje, že podanou ústavní stížnost dodatečně doplní o předepsané náležitosti a nechá se zastoupit advokátem.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,

§ 31, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyzval Ústavní soud stěžovatele dopisem ze dne 6. února 2004 (stěžovateli doručen 12. února 2004) k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona,soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Protože lhůta k odstranění vad marně uplynula, nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 30. března 2004

JUDr. Jiří Nykodým soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru