Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 38/95Usnesení ÚS ze dne 02.05.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:2.US.38.95
Datum podání17.02.1995

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 38/95 ze dne 2. 5. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II ÚS 38/95

ČESKÁREPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky Dipl. ing. A.T., o návrhu ze dne 15. 2. 1995, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka ve svém návrhu ze dne 15. 2. 1995, došlém Ústavnímu soudu dne 17. 2. 1995, uvedla, že v justiční práci soudů jsou porušována základní lidská práva a dochází k diskriminaci čs. občanů, kteří byli legálně vystěhováni z ČSSR a po roce 1989 se v dobré víře vrátili do vlasti, konkrétně se dovolávala vlastní zkušenosti.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatelku ohledně vad návrhu přípisem, který jí byl doručen oproti podpisu dne 24. 2. 1995. Současně jí byla do 31. 3. 1995 poskytnuta lhůta k odstranění vad návrhu.

V přípise, doručeném ústavnímu soudu dne 1. 3. 1995,

1

II ÚS 38/95

navrhovatelka požadovala ustanovení advokáta ex offo a přiložila doklad o své sociální potřebnosti.

Přípisem ze dne 2. 3. 1995 vyrozuměl Ústavní soud navrhovatelku o nemožnosti ustanovení advokáta ex offo a současně ji poučil o možnostech úhrady nákladů na zastoupení dle ustanovení § 83 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.

Navrhovatelka dalším přípisem ze dne 29. 3. 1995 požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu a tato jí byla prodloužena do 18. 4. 1995.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty k odstranění vad návrh znovu přezkoumal a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který nemá náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatelka není zastoupena advokátem.

Za této situace a vzhledem k tomu, že dne 18. 4. 1995 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatelky dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 2. 5. 1995soudkyně Ústavního soudu ČR

Za správnost vyhotovení:

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru