Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3715/14 #1Usnesení ÚS ze dne 07.01.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 4
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.3715.14.1
Datum podání25.11.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3715/14 ze dne 7. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu K. R., t. č. Vazební věznice Praha - Pankrác, kterým brojí proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4 a Městského soudu v Praze, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 25. 11. 2014 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, kterým stěžovatel napadá trestní rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 a Městského soudu v Praze, které však blíže neoznačuje. Uvádí, že vykonává trest odnětí svobody v trvání sedmi let, nicméně trestnou činnost již opakovat nebude a je proto namístě rozhodnout o jeho podmíněném propuštění.

Toto podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). K jejich odstranění byl navrhovatel vyzván přípisem, doručeným mu dne 3. 12. 2014, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Na tuto výzvu navrhovatel k dnešnímu dni nijak nezareagoval.

Za této situace musí Ústavní soud konstatovat, že navrhovatel vady svého návrhu neodstranil, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula již dne 2. 1. 2015.

Základní vadou, od níž se ostatně odvíjely i vady další, byla absence povinného zastoupení advokátem. Jak Ústavní soud již několikrát konstatoval, srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 89/94 ze dne 29. 11. 1994 (N 58/2 SbNU 151; veškerá judikaturu Ústavního soudu dostupná též z: http://nalus.usoud.cz), smyslem povinného zastoupení advokátem je, aby (s ohledem na závažnost řízení) Ústavní soud jako specializovaný soud nebyl neúměrně zatěžován nekvalifikovanými návrhy a nekvalifikovaným přístupem účastníků k jednání. Příkladem takové situace je právě postup navrhovatele, který nikterak nespecifikuje, v jakých ohledech měla být porušena základní práva a svobody, a ani nedokládá, že před podáním ústavní stížnosti skutečně marně vyčerpal všechny přípustné procesní prostředky k ochraně práv. Jakkoliv si je Ústavní soud vědom omezených možností navrhovatele předestřít zásadní ústavněprávní argumentaci, bylo na něm, aby - v případě, že skutečně hodlal svým podáním zahájit řízení o ústavní stížnosti - vyslyšel výzvu Ústavního soudu a zvolil si advokáta, jenž by vylíčil, v čem spočívalo jeho omezení základních lidských práv a svobod.

S ohledem na shora uvedené Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru