Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3647/13 #1Usnesení ÚS ze dne 25.03.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Kolín
SOUD - NS
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.3647.13.1
Datum podání03.12.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3647/13 ze dne 25. 3. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu D. H., směřujícímu proti postupu Okresního soudu v Kolíně ve věci sp. zn. 1 Nt 1003/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se na Ústavní soud obrátila podáním ze dne 1. 12. 2013, v němž kritizovala postup obecných soudů ve své trestní věci, konkrétně v řízení o návrhu na povolení obnovy, jenž byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Kolíně ze dne 10. 9. 2013, č.j. 1 Nt 1003/2008-75. Stěžovatelka dále vyjadřuje nesouhlas s rozsudky téhož okresního soudu a soudu odvolacího ve věci sp. zn. 1 T 62/2004, resp. 12 To 207/2007 a s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2008, sp. zn. 6 Tdo 897/2008.

Podání navrhovatelky nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka nebyla právně zastoupena dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (v podání se konstatuje porušení základních práv, argumentace je však zmatená, podání neobsahuje petit, není tedy patrno, čeho se navrhovatelka domáhá).

Stěžovatelka ve svém návrhu prohlašovala, že "bude zastoupena advokátem"; následně, dne 10. 12. 2013 zaslala navrhovatelka Ústavnímu soudu přípis, podle nějž "plná moc advokáta bude zaslána datovou schránkou". Plná moc advokáta ani ústavní stížnost kvalifikovaně zpracovaná advokátem však nikdy nebyly Ústavnímu soudu doručeny (srov. k tomu např. usnesení sp. zn. III. ÚS 640/05 ze dne 27. 9. 2006, dostupné v databázi NALUS a judikaturu tam citovanou).

Z několika předchozích řízení o návrzích, které stěžovatelka v minulosti podala, vyplývá, že setrvale ignoruje povinné zastoupení advokátem, ačkoli byla o této podmínce řízení a postupu k jejímu splnění opakovaně poučena (viz ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 107/12, IV. ÚS 2292/13, I. ÚS 2373/13 a II. ÚS 357/14).

Ústavní soud navrhovatelku i v nynějším řízení vyzval k odstranění vad jejího návrhu. K tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 28. 1. 2013 a následujícího dne počala navrhovatelce běžet 30denní lhůta k odstranění vad podání. Stěžovatelka vady návrhu neodstranila, a to ani po uplynutí stanovené lhůty.

Protože navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2014

Radovan Suchánek

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru