Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3644/10 #1Usnesení ÚS ze dne 15.02.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánPOLICIE - Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Brno
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.3644.10.1
Datum podání21.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 83a


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3644/10 ze dne 15. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky E. T., zastoupené Mgr. Zdeňkem Mickou, advokátem se sídlem Zahradnická 331/28, Karviná - Mizerov, proti příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků č. j. OKFK-244-140/TČ-2009-200236 ze dne 10. 5. 2010 vydaného Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Brno, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 21. 12. 2010 se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaného příkazu, jímž byla podle ustanovení § 83a odst. 1 trestního řádu nařízena prohlídka jiných prostor a pozemků, a to kancelářských prostor pronajatých společností UNICORN CS RATE s. r. o. na adrese Polanecká 820, Ostrava, za účelem zajištění věcí důležitých pro trestní řízení, tedy listinných a jiných materiálů, účetních dokladů, účetnictví, prostředků výpočetní techniky, jakož i dalších podkladů. Stěžovatelka se domnívá, že postup orgánů činných v trestním řízení byl od počátku nezákonný. Odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010 vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 3/09, kterým byla zrušena část ustanovení § 83a odst. 1 trestního řádu a v němž Ústavní soud konstatoval porušení čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Dříve než se Ústavní soud začne zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V daném případě k takovému závěru nedospěl.

Dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem České republiky.

Z citovaného ustanovení tedy vyplývá, že podmínkou podání ústavní stížnosti, ve které je namítán zásah do ústavně zaručených základních práv, je skutečnost, že takovou stížnost podává sama fyzická či právnická osoba, do jejíž práv mělo být zasaženo.

V posuzované věci ústavní stížnost podala jako fyzická osoba prostřednictvím svého právního zástupce E. T. Předmětem zmíněné prohlídky však byly nebytové prostory - kancelář sloužící společnosti UNICORN CS RATE s. r. o, jejíž ústavně zaručená základní práva měla být vydáním shora citovaného příkazu, jakož i postupem orgánů činných v trestním řízení při samotné prohlídce, porušena. Jak je z obsahu ústavní stížnosti patrno, stěžovatelka je jednatelkou zmíněné společnosti. Nicméně napadený příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků nikterak nezasahuje do jejích vlastních ústavně zaručených základních práv a stěžovatelka to v návrhu ani netvrdí. Námitky stěžovatelky se týkají výlučně porušení základních práv a svobod společnosti UNICORN CS RATE s. r. o, která však ústavní stížnost nepodala.

Ústavní soud proto dospěl k závěru, že ústavní stížnost je podána osobou k jejímu podání zjevně neoprávněnou.

Na základě shora uvedeného Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný zjevně neoprávněnou osobou podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. února 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru