Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 362/11 #1Usnesení ÚS ze dne 22.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Olomouc
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.362.11.1
Datum podání07.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 362/11 ze dne 22. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele J. Ch., proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci č. j. 5 T 61/2010-56 ze dne 26. 5. 2010 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 55 To 240/2010-80 ze dne 22. 7. 2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Prostřednictvím podání, doručeného Ústavnímu soudu dne 7. 2. 2011, napadal stěžovatel rozhodnutí obecných soudů vydaných v jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 T 61/2010. Jak bylo z posléze připojeného spisového materiálu zjištěno, v záhlaví označenými rozhodnutími byl stěžovatel uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Stěžovatel v ústavní stížnosti vyjádřil přesvědčení o nezákonnosti svého odsouzení, podle jeho názoru jednáním popsaným ve skutkové větě výroku rozsudku soudu prvního stupně nebyla naplněna skutková podstata trestného činu krádeže, neboť hodnota ukradených věci nedosahovala částky 5.000,- Kč, jinými slovy jeho jednáním nebyla způsobena ani škoda nikoli nepatrná. Z uvedeného důvodu se mohl dopustit toliko přestupku proti majetku, nikoliv trestného činu.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Jako poslední v řadě stěžovatel v řízení vedeném u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 T 61/2010 uplatnil odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně. O něm rozhodl Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozsudkem č. j. 55 To 240/2010-80 ze dne 22. 7. 2010 zamítavým výrokem. Ústavní soud si v této souvislosti vyžádal příslušný spisový materiál, z něhož vyplynulo, že stěžovateli bylo uvedené rozhodnutí odvolacího soudu doručeno již dne 13. 8. 2010. Následujícím dnem od tohoto doručení počala stěžovateli běžet 60ti denní lhůta k podání ústavní stížnosti, která uplynula dnem 12. 10. 2010. Byla-li ústavní stížnost podána k poštovní přepravě až dne 4. 2. 2011, stalo se tak zjevně po uplynutí lhůty podle výše citovaného § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, a tudíž opožděně.

Za dané situace Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh stěžovatele, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2011

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru